Geografi
Denne hjemmesiden er ment som en gratisressurs for undervisning i samfunnsfag, matematikk og naturfag på ungdomsskolen. Ressursene består hovedsaklig av undervisningsvideoer.

Videoene ligger fysisk på Youtube og kan selvsagt sees der. På denne hjemmesiden er imidlertid videoene lettere å finne frem blant siden de er organisert temamessig. Det finnes i tillegg også noen tilleggressurser. Av disse to grunnene kan det i enkelte tilfeller være klokt å bruke denne siden hjemmesiden direkte.

Tanken bak prosjektet er å tilpasse undervisningen til ulike nivåer, symbolisert med terninger og tilhørende farger:

Undervisningen på disse sidene skal holde til karakteren 3.
Undervisningen på disse sidene skal holde til karakteren 5.
Undervisningen på disse sidene skal holde til karakteren 6.
Jeg heter Bent Johan Mosfjell. Jeg er lærer i samfunnsfag, matematikk og naturfag på Humanistskolen. Humanistskolen er en privat ungdomsskole (friskole) som startet høsten 2015. Jeg har tidligere jobbet på Stasjonsfjellet skole siden 2008.

Alt innhold tilhører Bent Johan Mosfjell, men kan brukes fritt såsant kilde oppgis.

Alle undervisningsopplegg inneholder feil og unøyaktigheter. Ta gjerne kontakt når slikt oppdages slik at feil kan rettes opp!